Wat wordt er van u verwacht:

  • Als de massage bij u thuis plaatsvindt, zorgt u voor een ruimte waar de massagetafel kan worden opgesteld.
  • Bij het intake gesprek voorafgaande aan de massage kunt u uw wensen met betrekking tot de massage kenbaar maken. U geeft hierin ook aan hoe het lichamelijk met u gaat en of er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op uw welzijn en/of op de behandeling.
  • Na afloop van de massage is het verstandig om water te drinken.
  • Indien de massage geen doorgang kan vinden meldt u dat zo spoedig mogelijk maar liefst uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of via info@petervissermassagepraktijk.nl

  Wat kunt u van de masseur verwachten:

  • De masseur neemt de massagetafel met toebehoren mee. Dat geldt ook voor handdoeken en massage-olie.
  • Voorafgaand aan de massage wordt een (kort) intake gesprek gehouden. Hieruit kan blijken dat er geen massage gegeven kan worden of dat bij de massage bepaalde gebieden moeten worden ontzien.
  • De masseur verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die u heeft meegedeeld tijdens de massage.
  • Bij verhindering van de kant van de masseur wordt u zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte gebracht. Dit zal telefonisch en via email plaatsvinden.

Wanneer kan geen massage gegeven worden:

  • In een aantal gevallen kan er geen massage gegeven worden. U kunt daarbij denken aan: ziekte, koorts, griep, ontstekingen, infectieziekten, vaataandoeningen, steenpuisten , extreme vermoeidheid. Bij twijfel is het raadzaam dat u daarover eerst contact opneemt met uw huisarts of specialist.

Privacy:

  • Uw persoonlijke, vertrouwelijke en medische gegevens worden zonder uw schriftelijke toestemming niet aan derden verstrekt. 


Voor een massage aangepast aan uw behoefte en wensen.


 

 

Sport- en WellnessmassagePeter Visser Massagepraktijk

06 27073957

info@petervissermassagepraktijk.nl

Moermondstraat 12

Den Haag 

KvK-nummer:  66040337

BTW-nummer: NL113778016B01

NGS Licentienr: 500198